"Zorgen over schoolprestaties door corona"

Het ziekteverzuim groeide. Meer kinderen bleven thuis van school, waarschijnlijk vooral als gevolg van quarantaine. Ouders maken zich zorgen over de invloed van corona op de schoolprestaties van hun kind. De bezorgdheid over de sociale ontwikkeling van hun kind is minder groot.

School

Schoolbeleving

Leuk op school

Jonge kinderen vinden het (hartstikke) leuk op school. Naarmate ze ouder worden, neemt het plezier af. In 2021 vindt 91% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs het (hartstikke) leuk op school.

Ziekteverzuim

Bleef in 2017 nog zo’n 20% thuis van school in de 4 weken voorafgaand aan de monitor, nu is dat 34%. Meestal 1 of 2 dagen. 4-8 jarigen en kinderen van laagopgeleide ouders verzuimen vaker.

Nog teveel kinderen worden gepest

Het bijna wekelijks gepest worden, is iets afgenomen: van 9% in 2017 naar 7% in 2021. Het pesten gebeurt bijna altijd op school. Bij de oudere kinderen soms ook via social media.

Kinderen die gepest worden

Grafiek pesten

Klik hier voor de digitoegankelijke resultaten gepest in Excel

Sociaal-emotionele ontwikkeling op school

Voldoende aandacht op school

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen gaat over hun emoties, hoe ze die beleven en uiten, over zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en relaties. Bijna alle ouders vinden dat de school een taak heeft in de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind. Een grote groep (4 van de 5) vindt dat er voldoende aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Laagopgeleide ouders ontbreekt het vaker aan zicht hierop. Klik hier voor de cijfers per gemeente.

Na de coronaperiode

Tweederde van de ouders vindt dat scholen na de coronaperiode extra aandacht moeten besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Toch is de groep ouders die bezorgd is over de sociale ontwikkeling van hun kind, niet groot (9%). De bezorgdheid over de schoolprestaties is groter (16%). De meeste zorgen zien we bij ouders van kinderen van 8-12 jaar en bij laagopgeleide ouders.

Bezorgdheid over schoolprestaties

Grafiek bezorgdheid schoolprestaties

Klik hier voor de digitoegankelijke resultaten bezorgdheid schoolprestaties in Excel