"De meeste kinderen zijn gezond"

Volgens bijna alle ouders is de gezondheid van hun kinderen goed. Over (faal)angst en onzekerheid maken ouders zich nog steeds veel zorgen. Deskundige hulp bij de opvoeding van hun kind zochten zij vooral op het gebied van sociaal-emotionele begeleiding.

Samenvatting

Hoewel de meeste kinderen in goede gezondheid verkeren, is er een groep met psychosociale problemen. Niet alle kinderen zijn even weerbaar. Zorgen zijn er door ziekte in het gezin of scheiding. Het aantal kinderen dat mantelzorg geeft is toegenomen. Er wordt iets minder gepest.

Ten opzichte van 4 jaar geleden werken er meer moeders en zijn ouders gemiddeld hoger opgeleid. Minder ouders hebben financiƫle problemen. Bij 1 op de 10 is de belasting van het opvoeden te groot. Afgelopen jaar wilde 1 op de 6 ouders hulp van een deskundige, met name van een psycholoog/pedagoog voor sociaal-emotionele problemen bij hun kind.

Over (faal)angst en onzekerheid maken ouders zich nog steeds veel zorgen. Ouders vinden dat de school meer moet doen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling na de coronaperiode. Ook maken ouders zich zorgen over het sociale media- en beeldschermgebruik van hun kinderen. Dit is toegenomen. Meer kinderen spelen liever binnen. Als belemmeringen in de buurt voor het buitenspelen noemen ouders te veel verkeer en sloten/vijvers. Te vaak is er geen veilige speelplek in de buurt.

Tijdens de zwangerschap wordt er nog (af en toe) gerookt, met name door laagopgeleide moeders. Opvallend is dat ouders toleranter staan ten opzichte van alcoholgebruik van hun kind onder de 18 jaar. Kinderen drinken vaker water en minder vaak (veel) suikerhoudende dranken. Toch hebben veel kinderen nog gaatjes en poetsen onvoldoende hun tanden.

Welke veranderingen door de coronapandemie komen, is moeilijk te zeggen. Over 4 jaar weten we hier meer over.