"Acceptatie van alcohol onder 18 neemt weer toe"

Elk kind heeft recht op een kansrijke en gezonde start. Behalve de omgeving en de omstandigheden waarin het kind geboren wordt, hangt dit ook af van de leefstijl en opvoeding van ouders. Positief is dat moeders minder vaak roken tijdens de zwangerschap en er minder vaak in de buurt van kinderen gerookt wordt. Ongunstig is dat de acceptatie ten aanzien van alcohol onder de 18 weer toeneemt.

Leefstijl

Roken

Steeds minder moeders roken tijdens de zwangerschap. Toch heeft 17% van de kinderen van laagopgeleide ouders (af en toe) blootgestaan aan de invloed van nicotine en andere schadelijke stoffen. Roken in huis waar het kind bij is, neemt ook steeds verder af. Rookte in 2009 nog 14% van de kinderen passief mee, nu is dat 2%. 3% van de ouders vindt onder de 18 af en toe roken oké. Laagopgeleide ouders zijn het tolerantst.

Roken tijdens zwangerschap en meeroken

Grafiek roken tijdens zwangerschap en meeroken

Klik hier voor de digitoegankelijke resultaten roken tijdens zwangerschap en meeroken in Excel

Alcohol

Het gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap is gedaald van 7% in 2009 tot ongeveer 1% in 2021. Meer dan de helft van de ouders houdt rekening met het alcoholgebruik in de buurt van een 4-12 jarige. 1 op de 3 ouders drinkt geen alcohol. Zo’n 60% van de ouders vindt dat hun kind onder de 18 voor het eerst een slokje alcohol mag. Ruim 30% een glas en 10% mag meerdere glazen drinken. In 2017 vonden minder ouders alcoholgebruik onder de 18 geoorloofd. Opvallend is dat de middelbaar opgeleide ouders hierin het tolerantst zijn.

Kind (4-12 jaar) mag alcohol drinken onder 18

Grafiek alcohol drinken onder 18

Klik hier voor de digitoegankelijke resultaten alcohol drinken onder 18 in Excel

Voeding

Borstvoeding

Borstvoeding is een speerpunt van het Voedingscentrum bij het ontwikkelen van een gezond voedingspatroon voor kinderen. Het aantal kinderen dat tot 6 maanden volledig borstvoeding krijgt, schommelt al jaren rond de 30%. Een iets kleinere groep krijgt het eerste halfjaar uitsluitend flesvoeding. Hoe hoger opgeleid de ouders, hoe vaker het kind volledig borstvoeding krijgt. Klik hier voor de cijfers per gemeente.

Water in plaats van suikerdrankjes

Ook het aanleren van gezond eet- en drinkgedrag behoort tot de speerpunten van het Voedingscentrum. Het aantal kinderen dat 3 of meer glazen water of thee zonder suiker drinkt, steeg van 36% (2017) naar 43% (2021). Klik hier op de cijfers per gemeente.

In 2017 dronk 13% (bijna) nooit water of thee zonder suiker, in 2021 is dit licht gedaald naar 11%. Klik hier op de cijfers per gemeente.

Belangrijker nog is dat het aantal kinderen dat (bijna) nooit suikerhoudende drankjes drinkt, steeg van 17% naar 25%. Het aantal kinderen dat dagelijks 3 of meer suikerdranken drinkt, daalde van 15% in 2017 naar 9% in 2021. Schoolgaande kinderen drinken vaker dan 0-4 jarigen veel water of thee, maar ook vaker veel suikerdrankjes. Hoe hoger opgeleid de ouders, hoe minder vaak er suikerhoudende drankjes gedronken worden.

Groente en fruit

We zien een stijgende trend in de dagelijkse groente- en fruitconsumptie. Wel daalt de dagelijkse consumptie naarmate kinderen ouder worden: van de 0-4 jarigen eet zo’n 80% elke dag fruit en 60% elke dag groente, bij de 8-12 jarigen is dit gedaald tot ruim 50% (fruit) en 40% (groente). Naarmate het opleidingsniveau van de ouders hoger is, is de fruit- en groenteconsumptie ook hoger.

Kind eet dagelijks groente/fruit

Grafiek groente en fruit

Klik hier voor de digitoegankelijke resultaten dagelijks groente/fruit in Excel