"Zowel positieve als minder positieve ontwikkelingen"

In het najaar van 2021 voerde de GGD voor de 4e keer de Kindermonitor uit, in opdracht van de gemeenten in Gelderland-Zuid. Dit vragenlijstonderzoek houdt de GGD om de 4 jaar onder ouders met een kind tussen 6 maanden en 12 jaar. De uitkomsten van het onderzoek helpen gemeenten en scholen om gezonde activiteiten en voorzieningen te organiseren voor kinderen en hun ouders.

Inleiding

De uitvoering van het onderzoek ging als volgt: een aselect gekozen groep ouders (20.100) kreeg via de post een uitnodiging om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. De uitnodigingen werden verstuurd op basis van een willekeurige steekproef per gemeente. Het invullen van de vragenlijst kon digitaal of op papier. Ruim 8.300 vragenlijsten werden ingevuld, 4 van de 5 door de moeder, 1 van de 5 door vader of beide ouders samen.

De resultaten laten na de coronaperiode zowel positieve als minder positieve ontwikkelingen zien. De leefstijl van ouders zelf is gunstiger, wel heeft een aantal ouders opvoedingsproblemen. Het welbevinden van kinderen is hetzelfde gebleven. Minder gunstig is het beeldschermgebruik. Daar maken ouders zich zorgen om, net als om de ontwikkeling van schoolprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

In dit e-magazine beschrijven we kort de belangrijkste uitkomsten van de Kindermonitor 2021-2022. U kunt de resultaten ook uitprinten. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail ze naar: onderzoek@ggdgelderlandzuid.nl.