"Kleine groep heeft (chronische) ziekte"

Bijna alle kinderen zijn gezond. Wel heeft een kleine groep al een (chronische) ziekte of aandoening. Een belangrijk onderdeel van gezondheid is mondgezondheid. Daarin is verbetering nodig/mogelijk.

Gezondheid en ziekte

Gezondheid

Gezondheid

Bijna alle ouders vinden de gezondheid van hun kind over het algemeen (zeer) goed, 3% zegt ‘gaat wel’. 10% van de kinderen heeft eczeem, jongere kinderen vaker dan oudere. 4% heeft astma of bronchitis, 2% heeft langdurige buikklachten en 1% heeft een motorische handicap.

Gewicht

Volgens de ouders is 5% van de kinderen (veel) te zwaar. Bij 0-4 jarigen is dit nog 2%, maar bij 8-12 jarigen is dit al bijna 5x zo hoog. Laagopgeleide ouders vinden hun kinderen iets vaker te zwaar.

Contact met huisarts

In de 2 maanden voorafgaand aan de monitor had een kwart van de ouders contact met de huisarts over hun kind. Dit contact was op het spreekuur, telefonisch of via huisbezoek. Bij jongere kinderen en kinderen van laagopgeleide ouders was dit contact er het vaakst.

Contact met huisarts

Grafiek contact met huisarts

Klik hier voor de digitoegankelijke resultaten contact met huisarts in Excel

Mondgezondheid

Gaatjes

1 op de 5 kinderen van 4 tot 8 jaar heeft weleens een gaatje (gehad) in de tanden. Bij de 8-12 jarigen is dit aantal verdubbeld. Hoe hoger opgeleid de ouders, hoe minder gaatjes in het gebit van hun kind.

Tandenpoetsen

Bij bijna 20% van de 4-8 jarigen worden de tanden onvoldoende (na)gepoetst. Bij de 8-12 jarigen is dat opgelopen tot ruim 30%. De mondgezondheid van de kinderen is bij laagopgeleide ouders iets vaker onvoldoende.

Gaatjes in gebit

Grafiek gaatjes in gebit

Klik hier voor de digitoegankelijke resultaten gaatjes in gebit in Excel