Minder contact met de buren vanwege crisis

Tweederde van de jongvolwassenen geeft aan dat zij minder sociale contacten hebben dan vóór de coronacrisis. Ook hebben minder mensen contact met hun buren. Eén op de vier volwassenen voelt zich wel eens buiten de samenleving staan.

Jongvolwassenen voelen zich het vaakst eenzaam

Bijna één op de tien volwassenen voelt zich (zeer) ernstig eenzaam (9%, was ook 9% in 2016). 27% is sociaal eenzaam (het gevoel dat het niet lukt om gevoelens te delen, missen van een intieme partner) en 27% is emotioneel eenzaam (vrienden, vriendschap missen in je leven). Bij laagopgeleiden ligt het percentage hoger (13%). Net als het percentage (zeer) ernstig eenzamen is het percentage matig eenzamen in Nederland iets hoger.

Effect coronacrisis

22% van alle volwassenen is zich eenzamer gaan voelen door de coronacrisis. Dit effect is het grootst in de groep van jongvolwassenen: ongeveer één op de drie (32%) geeft aan zich eenzamer te voelen door de coronacrisis. Naarmate de leeftijd stijgt neemt dit effect af. Ook vrouwen zijn zich eenzamer gaan voelen. In de twee jongste leeftijdsgroepen (18 tot 34 jaar en 35 tot 49 jaar) is ook het effect van verandering sociale contacten door de coronacrisis het grootst: tweederde geeft aan minder sociale contacten te hebben dan voor de coronacrisis.

Bekijk ook:

Minder contact met de buren

22% van alle volwassenen is zich eenzamer gaan voelen door de coronacrisis. Dit effect is het grootst in de groep van jongvolwassenen: ongeveer één op de drie (32%) geeft aan zich eenzamer te voelen door de coronacrisis. Naarmate de leeftijd stijgt neemt dit effect af. Ook vrouwen zijn zich eenzamer gaan voelen.

In de twee jongste leeftijdsgroepen (18 to 34 en 35 tot 49 jaar) is ook het effect van verandering van sociale contacten door de coronacrisis het grootst: tweederde geeft aan minder sociale contacten te hebben dan voor de coronacrisis.

In Gelderland-Zuid voelt één op de tien volwassen zich ernstig eenzaam

Minder contact met de buren

Ruim de helft van de volwassenen (53%, was 59% in 2016 en 62% in 2012) heeft minstens één keer per week contact met de buren. Jongvolwassenen hebben minder vaak wekelijks contact met de buren (40%). 13% van de volwassenen heeft zelden of nooit contact met de buren. Dit zijn weer met name de jongvolwassenen (21%).

Laagopgeleiden vier keer vaker sociaal uitgesloten

Vier procent (4%) van de volwassenen is matig tot sterk uitgesloten en 11% enigszins. Er is meer sprake van sociale uitsluiting op het gebied van sociale participatie (bijvoorbeeld contact met buren, leegte ervaren, gezelligheid missen), normatieve integratie (het naleven van de algemene normen en waarden in de samenleving) en toegang tot sociale grondrechten. Er er is minder uitsluiting op het gebied van materiële mogelijkheden (moeite met rondkomen, geld voor verwarming). Laagopgeleiden zijn vaker uitgesloten (9%) dan hoogopgeleiden (2%).

Eén op de vier volwassenen voelt zich soms buiten de samenleving staan

Eén op de vier (25%) volwassenen voelt zich wel eens buiten de samenleving staan. Laagopgeleiden hebben dit gevoel vaker (32%) dan hoogopgeleiden (21%).

Eén op de vijf jongvolwassenen voelt zich wel eens gediscrimineerd

16% voelt zich wel eens gediscrimineerd vanwege geloof, huidskleur, leeftijd of seksuele voorkeur. Dit is een toename ten opzichte van de voorgaande monitors (13% in 2016, 12% in 2012). Met name 18- tot 34-jarigen voelen zich wel eens gediscrimineerd (20%).

LHBTIQ+ in Gelderland-Zuid

LHBTIQ+ staat voor: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse en queer. De ‘+’ geeft aan dat de gemeenschap nog veel breder is. Volwassenen hebben de meeste moeite met zoenende mannen in het openbaar (12%). Vooral mannen hebben hier moeite mee (15%). Minder moeite hebben volwassenen in Gelderland-Zuid wanneer er in het openbaar twee vrouwen (8%) of een man en vrouw (4%) zoenen. Met name laagopgeleiden hebben moeite wanneer twee mannen (17%) of twee vrouwen (10%) in het openbaar met elkaar zoenen.


Fysieke leefomgeving

Bijna alle volwassenen in Gelderland-Zuid zijn tevreden met hun huis (93%) en met hun woonomgeving (93%). 84% geeft aan dat er voldoende groen in de buurt is.

Onveilig op straat

12% van de ondervraagde volwassenen in Gelderland-Zuid voelt zich wel eens onveilig ’s avonds of ’s nachts. Dit was in 2016 nog 17%. Vrouwen (17%), jongvolwassenen (15%) en laagopgeleiden (17%) voelen zich vaker ’s nachts onveilig. Overdag voelt 5% zich wel eens onveilig (was ook 5%).

Hittestress

Eén op de vijf volwassenen (22%) kan tijdens aanhoudend warm weer geen verkoeling vinden in eigen woning, tuin of buurt (hittestress).