Minder vrijwilligers door de crisis

Bijna alle volwassenen zijn actief door middel van werk, studie, vrijwillgerswerk of mantelzorg. Sinds de coronacrisis doet 9% van de volwassenen minder vrijwilligerswerk. Het aantal mantelzorgers bleef ongeveer gelijk.

Eén op de vier inwoners in Gelderland-Zuid doet vrijwilligerswerk

Bijna alle volwassenen zijn actief in de maatschappij. De meeste mensen werken of nemen deel aan onderwijs, anderen zijn actief via vrijwilligerswerk of mantelzorg. Gezondheid heeft effect op de participatie. Met name psychische gezondheid, ervaren gezondheid en lichamelijke beperkingen beïnvloeden deelname aan de maatschappij, een chronische ziekte minder. Andersom kan maatschappelijke participatie ook leiden tot een betere gezondheid.

Sportvereniging, kerk, school of buurtvereniging

Net als in de rest van Nederland, doet één op de vier (24%) volwassenen (was 29% in 2016 en 31% in 2012) vrijwilligerswerk: werk dat in georganiseerd verband onbetaald wordt gedaan (bijvoorbeeld bij een sportvereniging, kerk, op school, bij een buurtvereniging). Dit zijn vaker de hoogopgeleiden (29%). Met name 35- tot 49-jarigen (25%) en 50-plussers doen vrijwilligerswerk (27%). Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen.

Gevolg van de coronacrisis

De daling is deels te verklaren door de coronacrisis: 9% van de volwassenen geeft namelijk aan door de coronacrisis minder vrijwilligerswerk te doen. En 2% zegt juist meer vrijwilligerswerk te doen. Dit effect is in alle leeftijdsgroepen ongeveer even groot en is zeer waarschijnlijk ook een gevolg geweest van de lockdown.

Dertien procent van de volwassenen in Gelderland-Zuid is mantelzorger

Mantelzorg is zorg die iemand geeft aan een bekende uit zijn of haar omgeving als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Als deze zorg minimaal drie maanden en/of minimaal acht uur per week wordt gegeven, noemen we die persoon een mantelzorger. Als gevolg van de coronacrisis is 5% van de volwassenen meer mantelzorg gaan verlenen, en 2% minder.

Aantal mantelzorgers bleef gelijk

Net als bij de monitor in 2016 is 13% van alle volwassenen een mantelzorger. De meeste mantelzorgers zijn 50-plussers. Vrouwen geven vaker (16%) mantelzorg dan mannen (10%). Zo’n 15% van de mantelzorgers voelt zich tamelijk zwaarbelast of overbelast. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland (14%). 2% van de mantelzorgers zegt ondersteuning te willen. 3% geeft aan al hulp te krijgen, en 9% wil geen ondersteuning.