Mannen hebben vaker overgewicht dan vrouwen

Daanaast zitten we te veel en eten we niet gezond (genoeg). Wel wordt er minder gerookt en is het alcoholgebruik afgenomen.

Ongeveer de helft van de inwoners in Gelderland-Zuid heeft overgewicht

Gemiddelde stijgt licht

47% van de volwassenen in Gelderland-Zuid heeft overgewicht (een BMI van 25 of meer); 33% matig (een BMI tussen 25 en 30) en 14% heeft obesitas (een BMI van 30 of meer). Deze cijfers zijn vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland. In 2016 lag het gemiddelde in Gelderland-Zuid rond 45%.

Gewicht hoger bij lagere opleiding

Bij laagopgeleiden komt overgewicht bijna twee keer vaker voor dan bij hoogopgeleiden (63% versus 37%). Mannen hebben vaker overgewicht dan vrouwen (50% tegen 43%). Met het toenemen van de leeftijd stijgt het aantal volwassenen dat overgewicht heeft.

Bijna de helft van de volwassenen beweegt te weinig

In 2017 zijn door de Gezondheidsraad nieuwe beweegrichtlijnen vastgesteld, waarbij geldt: bewegen is goed en meer bewegen nog beter. Veel stilzitten wordt afgeraden. In Gelderland-Zuid voldoet de helft (53%) aan deze beweegrichtlijnen: verspreid over de week minimaal 150 minuten matig of zwaar intensief bewegen en minimaal twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten doen.

We zitten te veel en bewegen te weinig

Hoogopgeleiden voldoen vaker aan de beweegrichtlijnen dan laagopgeleiden (45%). Hoogopgeleiden zijn ook vaker (38%) lid van een sportvereniging dan laagopgeleiden (22%). In totaal is 33% van de volwassenen lid van een sportvereniging, met name in de leeftijd van 18 tot 34 jaar.

Lees verder onder de grafiek.

Aantal rokers weer iets afgenomen

Ruim 20% van de volwassenen rookt, dit was in 2016 23%. Het gemiddeld aantal rokers in Gelderland-Zuid is iets hoger dan het Nederlands gemiddelde (19%). Mannen roken vaker dan vrouwen. Naarmate de leeftijd stijgt, neemt het aantal rokers af. Er is een sterke relatie met opleiding: laagopgeleiden roken meer dan twee keer zo vaak dan hoogopgeleiden (29% tegen 13%). 3% gebruikt weleens een e-sigaret.

Invloed van coronacrisis op rook- en drinkgedrag

De invloed van de coronacrisis op het rookgedrag van volwassenen is beperkt. 3% van alle volwassenen is meer gaan roken, en 3% is minder gaan roken. De crisis heeft wel effect gehad op de hoeveelheid gedronken alcohol: 7% van alle volwassenen is meer alcohol gaan drinken, en 16% is minder alcohol gaan drinken. Vooral jongvolwassen zijn minder alcohol gaan drinken door de coronacrisis.

Minder (overmatig) alcoholgebruik

Het advies van de Gezondheidsraad is in 2015 aangepast van ‘drink met mate’ naar ‘drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan 1 glas per dag’. In totaal voldoet 38% aan dit advies, in 2016 was dit 36%. Dit zijn vaker vrouwen en laagopgeleiden.

Een overmatige drinker gebruikt meer dan 14 glazen per week (man) of meer dan 7 glazen per week (vrouw). In de regio Gelderland-Zuid drinkt ongeveer één op de zes volwassenen overmatig (16%, dat was 18% in 2016). Wanneer we kijken naar ‘zware drinkers’ (minstens eens per week meer dan 6 glazen voor mannen en meer dan 4 glazen voor vrouwen), dan zijn dit met name mannen (12%) en 18- tot 34-jarigen (13%). Bekijk ook:

Consumptie groente en fruit gelijk gebleven

Bijna de helft van de volwassenen eet dagelijks groente (45%, was ook 45% in 2016) en meer dan één op de drie mensen (36%, was 33%) dagelijks fruit. 62% eet minstens één keer per week vis (was 70%), 5% eet nooit vlees. Vrouwen en hoogopgeleiden eten vaker groente en fruit, en minder vaak vlees. Ook voldoen vrouwen en hoogopgeleiden vaker aan de voedingsrichtlijnen.

In totaal voldoet 5% van de inwoners van Gelderland-Zuid aan deze voedingsrichtlijnen en 3% deels. Naarmate de leeftijd toeneemt, wordt in het algemeen het voedingspatroon gunstiger en voldoen meer volwassenen aan de voedingsrichtlijnen. Bekijk ook:

Gezonder eten sinds crisis

Door de coronacrisis is 13% van de volwassenen in Gelderland-Zuid gezonder gaan eten. En 8% is minder gezond gaan eten. Beide veranderingen zijn het sterkst zichtbaar onder de 18- tot 34- jarigen: 16% is gezonder gaan eten, 13% minder gezond.

Eén op de vier jongvolwassenen gebruikt softdrugs

Ongeveer één op de tien volwassenen (11%) gebruikte het afgelopen jaar softdrugs (cannabis (wiet, marihuana of hasj), en 7% harddrugs (cocaïne, XTC, amfetamine (speed), paddo’s, GHB, LSD of heroïne). Twee procent (2%) heeft afgelopen jaar lachgas gebruikt. Het percentage dat drugs gebruikt is het hoogst in de jongste leeftijdscategorie: de 18 tot 34-jarigen. Lachgas wordt het vaakst gebruikt door middenopgeleiden (3%).

Intimiteit en seks

42% van de volwassenen mist (weleens) intimiteit, intiem contact, knuffelen of aanrakingen in het leven. Mannen missen vaker (45%) (wel eens) intimiteit dan vrouwen (40%). Andere verschillen zijn klein(er).

Te vaak geen condoom bij seks met losse partner

10% heeft de afgelopen zes maanden geslachtsgemeenschap gehad met een ‘losse’ partner (iemand met wie hij of zij geen vaste relatie had). Meer dan de helft (61%) van deze groep gebruikte geen condoom tijdens de laatste keer geslachtsgemeenschap met een losse partner.