Gezondheids­monitor volwassenen 18 tot en met 64 jaar

In het najaar van 2020 - midden in de coronacrisis - voerde GGD Gelderland-Zuid voor de derde keer de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen onder 18-plussers uit. Het onderzoek richtte zich op een steekproef uit alle inwoners van de 14 gemeenten in Gelderland-Zuid.

In dit e-magazine vindt u de resultaten van de volwassenen van 18 tot en met 64 jaar.

Leeftijd en opleiding zijn bepalend voor de gezondheid

Bijna 12.000 18- tot en met 64-jarigen vulden een digitale of papieren vragenlijst in over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de gezondheid. Om de impact hiervan in beeld te krijgen, zijn er extra vragen in de vragenlijst opgenomen.

Gelijktijdig onderzoek GGD'en

De resultaten laten zien dat leeftijd en opleiding een belangrijke rol spelen in de gezondheid van volwassenen. Alle GGD’en in Nederland voerden dit onderzoek gelijktijdig uit, samen met het CBS en het RIVM. Daarom kunnen we de resultaten ook afzetten tegen landelijke cijfers. De gegevens te vinden op de website van de GGD.

Bekijk ook:

Achtergrondkenmerken onderzoeksgroep

  • 64% is getrouwd/samenwonend.
  • 58% woont in een huishouden zonder kinderen.
  • 32% woont met kinderen jonger dan 18 jaar, en 15%. woont met kinderen ouder dan 18 jaar.
  • 8% woont in een eenoudergezin.
  • 15% woont alleen.
  • 9% heeft een migratie-achtergrond (westers), 10% heeft een niet-westerse migratie-achtergrond.
  • 19% is laagopgeleid.
  • 37% is gemiddeld opgeleid.
  • 43% is hoogopgeleid.

4 op 5 volwassenen heeft betaald werk

Van de respondenten heeft 81% betaald werk. Mannen en hoogopgeleiden werken vaker dan vrouwen en laagopgeleiden. Ongeveer drie op de tien (29%) jongvolwassenen studeert. 8% van de vrouwen is fulltime huisvrouw.

Wilt u meer informatie?

Mail naar onderzoek@ggdgelderlandzuid.nl of vraag informatie aan de gezondheidsmakelaar van uw gemeente.