Eén op de zeven volwassenen is niet gezondheids­vaardig

Zij zoeken of vinden niet voldoende informatie over gezondheid.

Het lukt 97% van de volwassenen in Gelderland-Zuid wél om zich op een computer of ander digitaal middel te redden.

Dertien procent van de inwoners van Gelderland-Zuid heeft niet voldoende gezondheidsvaardig­heden

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van mensen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken. Gezondheidsvaardigheden gebruik je bij het nemen van gezondheidgerelateerde beslissingen.

Problematisch

Bij 13% van de volwassenen in Gelderland-Zuid zijn de gezondheidsvaardigheden problematisch of onvoldoende. Mannen en laagopgeleiden zijn vaker onvoldoende gezondheidsvaardig dan vrouwen en hoogopgeleiden. Bekijk ook:

Bijna alle volwassenen zijn digitaal vaardig

Van de 18- tot 64-jarigen is 97% voldoende digitaal vaardig. We regelen nu al bijna alles via de computer, van belastingaangifte tot kaartjes voor een film. In de toekomst zullen die offline en online vaardigheden nog veel meer met elkaar verweven raken, op alle gebieden van leven, leren en werken. Daarom is het belangrijk dat iedereen digitaal vaardig is.

Hoe ouder, hoe minder digitaal vaardig

Met het toenemen van leeftijd neemt het percentage dat voldoende digitale vaardigheden heeft af. Met name in de leeftijdsgroep 50- tot 64-jarigen zijn er gemiddeld meer volwassenen (5%) niet voldoende digitaal vaardig. Ook bij de laagopgeleiden zijn de ondervraagden gemiddeld minder digitaal vaardig in vergelijking met hoogopgeleiden.