Inwoners van Gelderland-Zuid iets minder gezond

Tachtig procent van de volwassenen voelt zich gezond. Dat is iets minder dan vier jaar geleden en ook minder dan het gemiddelde in Nederland.

Ook heeft meer dan de helft van de inwoners in Gelderland-Zuid één of meer chronische aandoeningen.

De meeste volwassenen in onze regio voelen zich gezond

De meeste mensen (18- tot 64- jarigen) in regio Gelderland-Zuid voelen zich gezond (80%). Dit getal is vergelijkbaar met 2016 (81%) maar iets lager dan het gemiddelde in Nederland (83%).

Jongvolwassenen ervaren hun gezondheid het vaakst als goed tot zeer goed (86%). De ervaren gezondheid daalt per leeftijdsgroep tot 73% bij de 50- tot 64-jarigen.

Hoog opgeleide volwassenen voelen zich vaker (zeer) gezond dan laagopgeleiden (85% tegen 66%).

Bekijk ook:

Minder gezond vanwege crisis

Iets meer dan één op de tien volwassenen (12%) voelt zich over het algemeen minder gezond vanwege de coronacrisis. Bij jongvolwassenen was dit effect het hoogst (16%) en bij 50- tot 64-jarigen het laagst (6%). Bij 6% van alle volwassenen is de gezondheid in de afgelopen periode verbeterd.


Lichamelijke gezondheid

Chronische aandoening

De helft (52%) van de volwassenen heeft minstens één chronische aandoening. 23% heeft twee of meer chronische aandoeningen. Van de chronische aandoeningen komen migraine (13%), hoge bloeddruk (9%), artrose (9%) en aandoeningen van de rug (9%) het meest voor. Vrouwen hebben vaker (een) chronische aandoening(en) dan mannen.

Laagopgeleiden hebben vaker een chronische aandoening

Vrouwen hebben vooral last van migraine (18%) en incontinentie (6%). Met het stijgen van de leeftijd neemt het percentage dat een chronische aandoening heeft toe, met uitzondering van migraine (dit daalt bij 50- tot 64-jarigen). Laagopgeleiden en vrouwen hebben vaker te maken met (een) chronische aandoening(en) dan hoogopgeleiden en mannen. Bij laagopgeleiden komen artrose (19%), hoge bloeddruk (18%), migraine (16%) en aandoeningen van de rug (16%) veel voor.

Eén op de tien volwassenen ervaart beperking in gehoor, zicht of mobiliteit

Beperking in horen, zien of mobiliteit

Ongeveer één op de tien volwassenen (9% in Gelderland-Zuid, in Nederland 11%) ervaart een beperking met zijn/haar gehoor, zicht of mobiliteit. De verschillen tussen de drie leeftijdsgroepen lopen snel op: van 5% bij de jongste volwassenen naar 15% bij de oudste groep.

Verschil per opleidingniveau groot

Ook hier is een groot verschil tussen de verschillende opleidingsniveaus: gemiddeld heeft 11% van de laagopgeleiden mobiliteitsbeperkingen, 8% gezichtsbeperkingen en 7% een beperking met horen. Bekijk ook: