Minder inwoners hebben moeite met rondkomen

Minder mensen hebben moeite om rond te komen dan voorgaande jaren. Wel heeft de coronacrisis de financiële situatie van vooral jongvolwassenen verslechterd.

Veertien procent van de inwoners van Gelderland-Zuid heeft moeite met rondkomen

Steeds minder moeite om rond te komen

Gelijk aan het gemiddelde in Nederland heeft 14% van de volwassenen In Gelderland-Zuid moeite met rondkomen (was 18% in 2016 en 24% in 2012). Van de huidige 14% heeft 3% grote moeite en 11% enige moeite. Eén op de tien hoogopgeleiden heeft in de afgelopen 12 maanden moeite gehad met rondkomen van het huishoudinkomen, ten opzichte van 1 op de 5 laagopgeleiden.

Financiële problemen

6% van de volwassen geeft aan financiële problemen te hebben. Laagopgeleiden hebben vaker financiële problemen dan hoogopgeleiden (9% tegen 4%).

Geen duizend euro voor onverwachte kosten

Ruim twee op de tien volwassenen in Gelderland-Zuid (22%, was 30% in 2016 en 32% in 2012) zegt geen 1000 euro te hebben voor een onverwachte noodzakelijke uitgave. Dit geldt vooral voor de laagopgeleiden (40%), bij hoogopgeleiden is het 11%. Ook heeft 10% van de volwassenen geen geld voor een lidmaatschap, 4% geen geld om op visite te gaan, en 2% heeft geen geld om het huis te verwarmen.

Coronacrisis heeft gevolgen voor de financiële situatie van inwoners

De coronacrisis heeft invloed gehad op de financiële situatie van volwassenen. 14% geeft aan een slechtere financiële situatie te hebben door de coronacrisis. Dit effect is het groots bij de jongvolwassenen (16%) en neemt af met leeftijd. Bij 8% is de financiële situatie beter geworden (13% bij jongvolwassenen). Ook dit effect neemt af met de leeftijd. Bekijk ook: