Conclusie & aanbevelingen

Wat betekenen de resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2020-2021 voor ons? En hoe kunnen we - samen met de lokale overheden - inspelen op deze conclusies?

Op veel gebieden zien we verandering, mogelijk vanwege de coronapandemie

Ervaren gezondheid iets minder goed dan gemiddeld in Nederland

Uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2020 blijkt dat de gezondheid van de volwassenen in Gelderland-Zuid vergelijkbaar is met de landelijke situatie. Wel is de ‘ervaren gezondheid’ minder goed, en hebben meer volwassenen een matig risico op een angststoornis of depressie. Aan de andere kan zijn er minder mensen in Gelderland-Zuid eenzaam.

Effect van de coronapandemie?

In vergelijking met vier jaar geleden wordt er iets minder gerookt en minder alcohol gedronken. Wel hebben iets meer volwassenen (ernstig) overgewicht. Waarschijnlijk is een deel van de veranderingen toe te schrijven aan de coronapandemie. Op de vraag wat de gevolgen zijn van de coronacrisis op welbevinden en leefstijl, zeggen meer mensen en juist jongvolwassenen, dat er verslechteringen zijn. Hun algemene gezondheid is minder goed, ze voelen zich angstiger en meer depressief, hebben meer stress, voelen zich eenzamer, hebben veel minder sociale contacten, sporten minder en hun financiële situatie is minder goed.

Gunstige gevolgen

Een minderheid van onze inwoners geeft aan dat bovenstaande gezondheidsaspecten juist gunstiger zijn geworden. Ook zien we dat mensen gezonder eten en minder alcohol drinken.

Input voor lokaal beleid

De resultaten van deze monitor leveren input voor het (gezondheids)beleid van gemeenten. De 'nieuwe’ thema’s: digitale - en gezondheidsvaardigheden en sedentair gedrag (veel zitten) geven aanleiding voor nieuwe inzichten, beleid en activiteiten.


Aanbevelingen

Het blijft belangrijk om de gezondheidsverschillen te verkleinen door in te zetten op risicogroepen zoals de praktisch geschoolden. Dat kan door middel van een gerichte aanpak. We zien een ongunstige samenhang bij: ervaren gezondheid, regie over eigen leven, veerkracht, overgewicht, groente eten, bewegen, roken en eenzaamheid.

Impulsen geven

Daarnaast is het belangrijk de positieve trend van minder alcoholgebruik, minder roken en gezonder eten te bestendigen. We willen ook een impuls geven aan activiteiten die bewegen bevorderen en sedentair gedrag (zitten) verminderen. Voor de gevolgen van de coronapandemie is het belangrijk om de aandacht te richten op welbevinden en mentale gezondheid. Speciaal voor de 18- tot 34-jarigen omdat de impact van corona(maatregelen) het grootst lijkt in deze leeftijdsgroep.